GOOGLE таны амьдралд. . .

2012-03-25,
Хэн бүхний мэдэх Google-ийн талаар ганц хоёр мэддэг зүйлсээ та бүхэнтэй хуваалцах гэсэн юм.
Google н
ь анх Stanford University-ийн оюутан Larry Page(24настай байсан) ба Sergey Brin(24настай байсан) нарын судалгаа шинжилгээний ажил дээрээс улбаалан гарч ирж байжээ. Google нь олон нийтэд маш их нэр хүндтэй ч гэлээ google ашиглан hacking хийх боломжоороо сөрөг нөлөө ихтэйд тооцогдддог. Тун энгийн амархан зааваруудаас эхлээд “google-secret” хэмээн нэрлэгдсэн ганц хоёр аргын талаар товч танилцуулах болно.
• Та google-с хайлт хийхдээ 2 буюу түүнээс дээш үгийн дараалал бичихэд үр дүнд нь уг үгнүүд д...

7-р ангийн ангийнханд /ЗӨВЛӨМЖ/

2012-03-25,

Суурь  боловсрол

7-р анги

Мэдээлэл, объект, үйлдлийн дараалал

1-р сэдэв   Мэдээллийн үнэн бодитой эсэхийг үнэлэх

Мэдээлэлд тавигдах хамгийн чухал шаардлага нь мэдээлэл тухайн объектын бодит байдлыг найдвартай илэрхийлж байх явдал юм. Найдвартай биш мэдээлэл нь буруу ойлголт өгч буруу шийдвэр гаргаж болзошгүй. Жишээлбэл:

Мэдээлэл дамжуулах явцад гажуудал гарсан тохиолдолд юунд хүргэдгийг түүхийн болон уран зохиолын жишээгээр тайлбарлаж болно. Хүүхдүүд тоглоомоор тоглохдоо байшин барьж тоглох үед бодит байшинтай адил барина гэж байхгүй

Дараах мэдээллийн үнэн бодит эсэхийг үнэл.

...

Хайр . . .

2012-03-24,

мэдээлэл зүй 10 анги

2012-03-24,

Замын-Үүдийн ЕБ-ын сургууль

2012-03-24,